Kongresové oddelenie
Slovenskej lekárskej spoločnosti je Váš dlhoročný partner pri organizovaní odborných vedeckých podujatí

Kongresové oddelenie SLS s príslušným technickým vybavením a personálnym obsadením na profesionálnej úrovni zabezpečuje:

  - všetky administratívne, odborné, ekonomické, finančné a organizačné práce
  - metodiku a odborné poradenstvo pri organizovaní medzinárodných 
    i domácich podujatí 

V rámci poskytovaných služieb zabezpečujeme prípravu a realizáciu podujatí:

  - prenájom priestorov, techniky
  - grafické spracovanie, tlač a expedíciu informačných materiálov 
  - ubytovanie, stravovanie, spoločenské programy
  - sprievodné výstavy a prezentácie medicínskych a farmaceutických firiem
  - registráciu, organizačné práce
  - propagáciu a sprostredkovanie informácií v masovokomunikačných
    prostriedkoch, vrátane tlačových besied
  - ekonomicko-právne poradenské a iné služby.


Okrem uvedeného zabezpečujeme expedíciu informačných materiálov - aj firemných, na vybraný súbor členskej základne.

© 2003, SLS