Aktuálne informácie a oznamy

Pozvánka na seminár Liečba závislosti na tabaku, 13.-14.11.2014, Bratislava
Dni parenterálnej a enterálnej výživy 26.-28.11.2014, Martin
XV.Slovenský kongres úrazovej chirurgie s medzinárodnou účasťou a súčasne XV.Bratislavské traumatologické dni Miloša Brixa, 13.-14.11.2014, Bratislava
XII. Slovenské obezitologické dni, 7.-8.11.2014, Piešťany
Spoločné zasadnutie Prezídia SLS a vrcholových predstaviteľov organizačných zložiek SLS dňa 19.06.2014
Ministerka Z. Zvolenská upozorňuje na protizákonnosť postupu SLK
Stanovisko SACCME k súčasnej situácii v CME zo dňa 25.06.2014
Stanovisko Prezídia Slovenskej lekárskej spoločnosti a Prezídia slovenskej lekárskej komory k očkovaniu.
Upozornenie na legislatívne zmeny od 1.01.2013