Aktuálne informácie a oznamy

25.-27.9.2014, Grand hotel Bellevue, Horný Smokovec
XV.Slovenský kongres úrazovej chirurgie s medzinárodnou účasťou a súčasne XV.Bratislavské traumatologické dni Miloša Brixa, 13.-14.11.2014, Bratislava
XII. Slovenské obezitologické dni, 7.-8.11.2014, Piešťany
XXXVII. Endokrinologické dni a XVIII. Kongres SLS, 9.-11.10.2014, Žilina (Holiday Inn)
36. kongres Slovenskej nefrologickej spoločnosti, Košice, hotel Yasmin, 15.-17. október 2014.
4. Medzinárodné vedecké a edukačné sympózium o bioregeneračnej medicíne na Slovensku, (Bratislava, 17.09.2014).
Spoločné zasadnutie Prezídia SLS a vrcholových predstaviteľov organizačných zložiek SLS dňa 19.06.2014
Program osláv 90. výročia vzniku Psychiatrickej nemocnice P. Pinela v Pezinku
Ministerka Z. Zvolenská upozorňuje na protizákonnosť postupu SLK